Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Danka

K dobrovoľníctvu som sa dostala náhodou, niekedy v roku 2012. Bola som na jednej akcii, kde som predvádzala pletenie košíkov z pedigu. Tam ma oslovili pracovníci z domova sociálnych služieb, či by som neprišla medzi nich a neskúsila pletenie košíkov s ich klientmi. Súhlasila som, aj keď som mala veľké obavy. Učila som pliesť košíky aj iných záujemcov a nie každému sa darilo, preto som mala oprávnené obavy, či to zvládnem s chlapcami a dievčatami so zdravotným postihnutím. Opak bol však pravdou. Išlo to trochu pomalšie, ale po celodennom pletení košíkov s nimi som necítila žiadnu únavu, bola som plná energie a dalo mi to veľmi veľa. Sama o sebe som zistila, že mám oveľa väčšiu trpezlivosť, ako som si myslela. Bol to veľmi dobrý pocit, keď som videla tie šťastím rozžiarené tváre  a hrdosť na vlastnoručne upletený košík. Neskôr jeden z  klientov sa stal aj mojím spolužiakom na výtvarnom odbore ZÚŠ.

Bohužiaľ, tieto aktivity sú v tomto „covidovom“ období obmedzené a preto som rada, ak ich môžem v ich tvorivej činnosti podporiť aspoň materiálne (dodávam im bavlnky na vyšívanie, vlnu, farbičky, fixky, papier na kreslenie a pod.).   

Som rada, keď môžem a viem urobiť niekoho veselým a šťastným.

Žaneta Kučerová z DSS Slatinka v Lučenci o Danke:

Danka svojou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k rozvíjaniu nových pracovných a sociálnych zručností u ľudí so zdravotným znevýhodnením z Domova sociálnych služieb Slatinka. Okrem pletenia košíkov a práce s hlinou je aj dobrovoľnou asistentkou pre mladého človeka s poruchami autistického spektra, ktorého sprevádza do výtvarnej školy. Veľkou mierou prispela k jeho bezproblémovému začleneniu. Svojím kamarátskym vzťahom k Jarkovi ukázala mladým žiakom ako pristupovať k trochu iným ľuďom bez zábran a predsudkov a zároveň mal Jarko v škole človeka, ktorý mu vedel poradiť, pomôcť či odprevadiť na autobus.

Pri práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením má Danka mimoriadnu trpezlivosť, ochotne poradí, usmerní, nikoho nenechá sklamaného, ak sa niečo nedarilo. Ak nám chýbal materiál, ochotne prispela aj z vlastného. Má až rodinný vzťah k našim klientom, ktorý funguje obojstranne. Klienti sa vďaka novým pracovným zručnostiam naučili využívať zmysluplne svoj voľný čas. Počas letných tvorivých aktivít tak vznikal postupne priestor pre spoločne trávený čas ľudí so zdravotným postihnutím i bez neho, kde sa doteraz stretávame nielen my z DSS Slatinka, ale aj študenti z rôznych škôl, priatelia a známi. Vznikajú nové príležitosti pre rozvoj pracovných, sociálnych a komunikačných zručností, rozširuje sa sociálna sieť klientov, vznikajú nové priateľstvá a získavame nových dobrovoľníkov.

Danka

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design