Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Katarína a Imrich

Dlhé roky sme členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko - Imrich 33 rokov a Katka 22 rokov. V roku 2002 sme spolu s našimi kamarátmi založili pobočku tejto spoločnosti v Banskej Bystrici s cieľom upriamiť sa na vzdelávanie obyvateľov z Banskej Bystrice a jej blízkeho okolia, ako aj na zvýšenie ich aktivít v praktickej ochrane vtáctva a ich biotopov. Cez tento zámer sme pritiahli viac ľudí do našej spoločnosti  a niektorí sa stali jej sympatizanti.

Zaujímame sa o rôzne druhy vtáctva, o ich hniezdenie, migráciu, ich hlasové prejavy, ako aj o biotopy, v ktorých žijú. Príležitosť zaujať ľudí, ako to vyzerá s vtáčou ríšou, využívame cez projekty zamerané na ochranu vtáctva, monitoring jednotlivých druhov vtáctva. Robíme aj vzdelávacie aktivity pre školákov a pre verejnosť. Projekty si sami vymyslíme a hľadáme k nim finančné zdroje buď cez našu spoločnosť, alebo zo zdrojov miestnych MVO, aby sme ich mohli zrealizovať. V posledných rokoch sme cez našu spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko urobili projekty zamerané na vyhľadávanie konkrétnych druhov vtákov v území okolia B. Bystrice, na výskum vtáctva v oblasti Nízkych Tatier, Kremnických vrchov a rieky Hron.

Vzdelávanie detí, žiakov a mládeže je pre nás prioritou. Sme vždy radi, keď oslovíme aspoň niekoľkých školákov, ktorí sa budú v budúcnosti touto témou zaoberať aj profesionálne. Zameriavame sa aj na verejnosť, kde sme milo prekvapení ich záujmu vedieť viac o vtáctve, ako im pomáhať, ako sa o nich starať v zimnom období. Prednášky zatraktívňujeme praktickými aktivitami - ako sú výroba búdok a kŕmidiel a ich osádzanie na stromy v blízkom okolí. Spolupracovali sme s komunitnými centrami v BB (Sásová, Fončorda) a Stredoslovenským múzeom. Pre verejnosť robíme aj prechádzky prírodou, spojené s pozorovaním a počúvaním sov na Urpíne, pozorovanie bežného vtáctva na jar počas Dňa vtáctva a na jeseň počas Európskeho birdwatchingu. Stretávame sa v lesoch, alebo pri rybníkoch v okolí B. Bystrice a účastníci si môžu prakticky vyskúšať vyhľadávanie vtáctva cez ďalekohľady a rozpoznávať vtáctvo v prírode podľa hlasu.

Čo nám dobrovoľníctvo prináša? Prináša nám poznanie, že naše stretnutia s školákmi a verejnosťou vyvolajú v nich väčší záujem dozvedieť sa viac o vtáčej ríši, ktorá je tu s nami už stáročia. Spätnou väzbou je fakt, že sa na akciách a prechádzkach stretávame s ľuďmi, ktorí sú našimi pravidelnými účastníkmi. Robíme to dobrovoľne a sme radi, že môžeme poradiť.

Koordinátorka komunitného centra o Katke a Imrovi:

Katku a Imra poznáme ako skvelú dvojicu, ktorá neformálne vzdeláva všetky generácie, ale zvlášť deti. Ich besedy a workshopy o vtáčikoch milujú celé rodiny. O vtáčikoch vedia krásne pútavo a zároveň odborne rozprávať, veď v teréne sú ako doma. Pri debate s nimi máte chuť obuť si hneď vibramy a vybrať sa na výlet do lesa alebo k rieke. Voľný čas venujú stretnutiam s ľuďmi v rôznych komunitách, šíreniu osvety. Stretnutie s nimi je vždy zážitkom.

Katarína a Imrich

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design