Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Katarína

Katarína, známa ako Túlavá Jackie

Väčšina mojich dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s prírodou a s ochranou životného prostredia sa týka územia, v ktorom sa nachádza prírodná rezervácia Čabraď. Pred očami verejnosti tu boli dlhé roky ukryté aj ruiny Čabradského hradu. Hrad sa stal po vypálení domovom jašteričiek a hadov a časom zarástol tak, že ho v čase, kedy som ho objavila po prvý krát, nebolo už skoro vôbec vidieť.

V roku 1968 som sa tam ako mladé dievča zúčastnila Táborníckej školy. Tamojšia príroda mi učarovala na celý život. O dvadsať rokov neskôr som pri jednej návšteve Čabrade náhodou zistila, že sa o hrad, ktorý bol medzitým vyhlásený za chránené nálezisko plazov, začali starať dobrovoľní ochranári zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Netrvalo dlho a stala som sa aj ja členkou jeho miestnej základnej organizácie. Spolu so synom sme sa zúčastňovali brigád na Čabradi, zameraných najmä na čistenie a presvetľovanie hradu, aby sa pre chránené živočíchy zachovalo ich životné prostredie. Cítila som, že nadišiel čas, aby som začala splácať svoj dlh voči prírode a ľuďom, ktorí mi vštepili lásku k nej. Časom sa ku mne nabalilo veľa mladých ľudí. O hrad – z historického hľadiska – s cieľom zachrániť ruiny, sa začali zaujímať ďalší ľudia a tieto dve skupiny začali spolupracovať. V roku 2000 bolo založené občianske združenie Rondel, ktoré sa stalo mojím útočiskom na Čabradi a aj základňou pre moje ďalšie aktivity v tamojšom chránenom území. Kým som bola mladšia, zúčastňovala som sa tradičných veľkých brigád. Zároveň som sa venovala – aj sa dodnes venujem účtovníctvu a daňovej problematike, ktorú ovládam.

Za najkrajšie a zároveň aj najužitočnejšie, čo som pre Čabraď doteraz urobila, však považujem letné tábory pre naše deti, ktoré som tam začala organizovať pred 20-timi rokmi Podotýkam, že mimo územia prírodnej rezervácie. Naším cieľom bolo vychovať z detí našich nasledovníkov v duchu starého známeho hesla SZOPK: „Poznaj a chráň“.

Najnovšou aktivitou, v ktorej by som chcela spolu s manželovou pomocou (profesionálny ochranár) pokračovať aj do vyššieho veku, je informačná služba pre návštevníkov Čabradského hradu a šírenie osvety o tamojšej prírode, o histórii hradu a kultúrnom dedičstve, ktoré nám zanechali ľudia žijúci pod ním v údolí riečky Litavy a na Krupinskej planine. Na prírodu myslím 24 hodín denne, 365 dní v roku, vždy pripravená pomôcť jej.

Keď sa nám práca darí, keď vidíme, že návštevníci hradu oceňujú našu snahu o jeho záchranu, mám z toho dobrý pocit. Teší ma, keď sa medzi nami nájdu takí, ktorí chápu, že aj oni musia priniesť svoju obeť vo forme rešpektovania obmedzení, súvisiacich s ochranou tamojšej prírody, ak má byť jeho návšteva pre nich aj v budúcnosti výnimočným zážitkom. Najväčšiu radosť mám však z toho, keď sa nám podarí zapáliť pre našu prácu aj iných ľudí.

O Kataríne:

Od konca 80-tych rokov pôsobí Katka aktívne pri organizácii aktivít v lokalite „Čabradský hradný vrch, pričom sa snaží vštepiť lásku a úctu k prírode najmä mladej generácii. V rokoch 1988-1990 viedla detský turistický krúžok v Kozárovciach. Viacerí z vtedajších žiakov chodia na Čabraď brigádovať dodnes. Neskôr sa zapojila do práce v Združení klubov Stromu života, kde založila Klub Priatelia Hadieho údolia. V roku 2018 založila novú Základnú organizáciu SZOPK „Hadie údolie“, aby tak na staro-novej platforme mohla prebiehať intenzívnejšia spolupráca dobrovoľníkov, miestnej samosprávy, organizácie štátnej ochrany prírody – Správy CHKO Štiavnické vrchy, ako aj s ďalšími subjektami, napríklad Združením priateľov herpetofauny.

Katarína

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design