Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Lukáš

Niekedy pred začiatkom strednej školy som začal chodiť na stretká do Saleziánskeho mládežníckeho strediska. Na stretkách sa nám venovali starší dobrovoľníci. Vďaka tejto partii svojich rovesníkov a starších, som sa aj ja postupne dostal k rôznym dobrovoľníckym aktivitám, k organizovaniu akcií na našom sídlisku, vedeniu stretiek, táborom a aj celoslovenským a medzinárodným podujatiam.

Na začiatku bolo asi mojou hlavnou motiváciou trávenie času so svojimi kamarátmi. Postupne sa to rozvinulo do snahy posunúť ďalej to, čo som dostal – spraviť niečo pre druhých podľa vzoru, ako sa kedysi venovali mne. Taktiež vnímam, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť zjavné, že dobrovoľnícka činnosti okrem primárnej pomoci druhým obohacuje aj mňa.

V rámci svojich možností sa snažím dobrovoľníckym aktivitám venovať doteraz. Prináša mi to radosť a dobrý pocit. Tiež je pre mňa psychohygienou popri práci, vnímam ho ako priestor na sebarealizáciu, získavanie nových skúseností, zručností a rozvoj svojich talentov. Som veľmi vďačný aj za ľudí, ktorých som mohol vďaka dobrovoľníctvu stretnúť a spoznať.

Sestra Pauli zo Saleziánskeho strediska o Lukášovi:

 Lukáš má výborný organizačný talent, dar motivovať ľudí, nachádzať v nich skryté zdroje a zapájať ich do tímovej práce. Má rád výzvy, čo sa prejavuje aj v jeho ochote vziať si na starosti organizovanie a koordinovanie väčších podujatí, ktoré združenia Domka a Laura organizujú na miestnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. V roku 2019 bol súčasťou hlavného tímu celoslovenského stretnutia „Akcia Animátor Banská Bystrica“, ktorého sa zúčastnilo 700 animátorov z celého Slovenska. Lukáš bol dušou a mozgom celého hlavného tímu.

Deťom a tínedžerom daroval za roky svojho pôsobenia tisícky hodín dobrovoľníckej práce. Viedol krúžky, dlhodobo vzdelával viacero rovesníckych skupín chalanov a animátorov, ktorí sú terajšími lídrami v stredisku. Hoci je veľmi talentovaný, neupútava na seba pozornosť, má nadhľad, vie riešiť napäté situácie, pomenovať realitu v pravde a zároveň vie byť úctivý a ponúknuť pozitívny pohľad. Je vzorom ďalším generáciám dobrovoľníkov v stredisku.

Lukáš

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design