Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Nora

Mám vždy dobrý pocit, keď sú ľudia spokojní. Pri stretnutiach ako s ľuďmi v mojom veku, tak s deťmi, sa človek stále niečo nové naučí.

Pomoc k blížnemu mám asi v krvi, lebo už od roku 1983 som bola dobrovoľná darkyňa krvi. Dobrovoľníctvo je pre našu staršiu generáciu „moderné slovo“, za mojich mladých čias to boli brigády socialistickej práce. Takže moje dobrovoľníctvo je vlastne pokračovanie v aktivitách z mladosti, akurát že na dôchodku môžem robiť také aktivity, na ktoré som ako zamestnaná matka detí nemala čas.

Keď sa blížil môj odchod na dôchodok, hľadala som možnosti, ako sa nenudiť, ako byť užitočná. Pár rokov predtým som zmenila bydlisko a dostala som sa do lokality, ktorú som nepoznala, hľadala som teda tam. A našla som Komunitné centrum v Sásovej... a tak to začalo. V roku 2012 sa tu začali organizovať seniori do Denného centra Púpava a zároveň tréningy country tancov. Po sťahovaní komunitného centra do iných priestorov ma zaujalo množstvo kníh, ktoré tu boli a začala som viesť komunitnú knižnicu, so všetkým, čo k tomu patrí. Country tance ma tak oslovili, že sa im v komunitnom centre venujem dodnes (samozrejme s obmedzením od vzniku pandémie). A taktiež ma oslovili tréningy pamäte pre seniorov s pani Chalachanovou. Kedže sa nám pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla venovať, ešte v januári 2020, krátko pred pandémiou, som tréningy pamäte pre seniorov začala robiť ja.

Všetky aktivity ukončili obmedzenia stretávania sa, takže tancujeme podľa videí doma a trénujeme pamäť cez zasielanie úloh e-mailami. Po skončení obmedzení budeme pokračovať v začatých aktivitách priamo v KC Sásová.  

Anna Sujová – koordinátorka Centra dobrovoľníctva:

Pani Nora je dobrovoľníčkou aj v medzigeneračnom dobrovoľníckom programe Hlavičky v Centre dobrovoľníctva od roku 2017. Dobrovoľníčka sa stáva pre dieťa druhou starou mamou a prispieva k medzigeneračnému porozumeniu a zmenšovaniu generačnej priepasti. Podstata dobrovoľníckej činnosti v Hlavičkách spočíva v individuálnom stretávaní sa s dieťaťom základnej školy a v pomoci s domácimi úlohami a učivom, ktoré treba precvičovať. Dobrovoľníčka je často tou osobou, ktorá dieťaťu venuje chýbajúcu pozornosť, snaží sa zlepšiť prospech v predmetoch, v ktorých má dieťa problém a pomáha mu rozvíjať jeho osobnosť. Pani Nora chodí viac ako jeden krát do týždňa do základnej školy, k deťom, ktorým pomáha s domácimi úlohami. Spolupráca s ňou je výborná, pretože pani Nora srdcom aj rozumom vie, prečo je dobré venovať sa dobrovoľníckym aktivitám a vždy sa na ňu možno spoľahnúť.

Nora

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design