Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Sidónia

Najlepšie veci sú zadarmo...

V čase, keď som sa rozhodla pre dobrovoľníctvo, som ležala v nemocnici, pretože som podstupovala liečbu rakoviny lymfatických uzlín. Absolvovala som druhú transplantáciu kmeňových buniek a silnú, život zachraňujúcu poslednú chemoterapiu. Telo potrebovalo silu a o to sa postarali kmeňové bunky.

Dovtedy som celkom nerozumela vete: „Bolo to ako blesk z jasného neba.“ Ale skutočne to tak bolo... ležala som na jednotke intenzívnej starostlivosti onkohematologického oddelenia a vtom som v srdci pocítila túžbu: „Chcem robiť dobrovoľníčku v zariadení pre seniorov Kanaán.“ Vedela som o existencii Kanaánu, no nevedela som, či by som tam mohla vykonávať dobrovoľníctvo. Rozhodla som sa v sekunde, vôbec som nezaváhala. Bol december roku 2012. Pred Vianocami som dostala najkrajší dar – uzdravenie z onkologického ochorenia. Považujem to za dar od Boha.

Nemám vlastnú rodinu, ale za svoju rodinu považujem náš cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v., spevokol a zariadenie pre seniorov Kanaán. Stretávam tam ľudí, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa. Som presvedčená, že Pán Boh sa o každého človeka vždy stará. Zjednodušene povedané, chodím do Kanaánu dávať lásku, ale lásku vo veľkej miere aj dostávam. Veľa, veľa lásky. Čo mne dáva dobrovoľníctvo? Myslím si, že tie najlepšie veci na svete sú zadarmo a o tom sa presviedčam i počas mojej služby dobrovoľníčky. A či mi dobrovoľníctvo niečo berie? Možno... trocha času, ale rozhodne to stojí za to! Na záver by som len povedala: „Verím tomu, že každý človek má v živote svoje poslanie, a keďže ja som dostala dar pokračovať v živote, nechávam sa viesť Pánom Bohom.“

Sidónia

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design