Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Mária

Budujeme spoločné sny

Volám sa Mária Helexová, pre blízkych Majka. Rodičia ma vychovávali k spolupatričnosti a dobrovoľníctvu v podstate od chvíle, keď som začala dýchať. Ako tínedžerka som sa začala venovať práci s mládežou v našom kostole v Jakube, o ktorý sme sa spolu s rodičmi dobrovoľnícky starali skoro osemnásť rokov. Chodila som s deťmi na výlety, vymýšľala im voľnočasové aktivity. Vtedy sa o dobrovoľníctve ešte ani nehovorilo, ale bol to zmysel môjho života, taký oheň vsrdci. Neskôr, keď som sa vydala a narodil sa nám syn, ktorý prišiel na svet priskoro v 26. týždni, sa na dlhé roky moje aktivity sústredili na starostlivosť o jeho zdravie. Roky strávené so synom v kúpeľoch a po nemocniciach mi otvorili nový svet, svet inak znevýhodnených detí a dospelých. Môj syn má detskú mozgovú obrnu, ale aj mnohé iné diagnózy, no podstatou jeho problémov je jeho iné vnímanie, má autizmus. Keď začal navštevovať Špeciálnu základnú školu v Banskej Bystrici, dozvedela som sa, že existuje aj občianske združenie, ktoré sa venuje problematike autizmu a volá sa SPOSA BB. A tak som sa vrátila k dobrovoľníctvu. Po čase som urobila prvé stretnutie rodín s deťmi s autizmom v našej záhrade pri dome, aktivitu podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici. Na konci roka 2013 som vystriedala na pozícii predsedu dnes už pána profesora Martina Golemu, ktorý SPOSA BB viedol dlhých dvanásť rokov a ako rodič-dobrovoľník vytvoril základy pre nás mladších. Komunita sa stále zväčšuje a jej aktivity pribúdajú, ako matka dieťaťa s autizmom som sa začala veľa učiť a tvoriť. Stať sa dobrovoľníčkou je drina a pot, ale na konci aj odmena, keď vidíte, že svojou prácou motivujete ďalších, ktorí spolu s vami začnú budovať spoločné sny, a zrazu na tej ceste nie ste sami.

Mária

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design