Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Kristína

Ak chceš pomáhať a robiť dobro, ani zdravotné problémy ťa nezastavia

Ak by som chcela jednou vetou vystihnúť moju prácu dobrovoľníčky, tak by som asi napísala: „Ak chceš pomáhať a robiť dobro, ani zdravotné problémy ťa nezastavia.“

Volám sa Kristína Vozárová. Mám 19 rokov a robím dobrovoľníčku pre Centrum dobrovoľníctva. Vždy som sa chcela venovať dobrovoľníckej práci, keďže moja sestra robila dobrovoľníčku v Centre dobrovoľníctva, v detskom domove a na onkológii, ale vždy som si myslela, že sa to nedá, keďže mám zdravotné problémy (svalovú dystrofiu). Napriek tomu, že mám ťažkosti s mobilitou a používam vozík, v Centre dobrovoľníctva sa nezľakli a umožnili mi stať sa právoplatnou členkou siete dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Takže moja sestra ma inšpirovala a Centrum dobrovoľníctva mi pomohlo moje dobrovoľnícke sny zrealizovať. Ako dobrovoľníčka som sa naučila komunikovať s ľuďmi pri prezentácii dobrovoľníckej práce napriek tomu, že som v podstate introvertná osobnosť. Okrem toho som sa zdokonalila v anglickom jazyku, či už v písomnej, alebo hovorovej forme, a tiež som sa zdokonalila v práci s počítačom. No najdôležitejšie zo všetkého je, že som sebe a svojmu okoliu dokázala, že každý problém sa dá prekonať a aj človek s hendikepom môže pomáhať iným. Okrem práce dobrovoľníčky som sa začala venovať stolnému tenisu v paraolympijskom centre v Kováčovej a vo voľnom čase rada maľujem, čítam knihy a chodievam na koncerty a festivaly. Som živým príkladom toho, že ani vozík nemusí byť prekážkou, aby človek konal dobro a žil plnohodnotne.

Kristína

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design