Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Ivan

Verím, že prispievame k rozvoju občianskej spoločnosti

Pracovať ako dobrovoľník som sa rozhodol pred piatimi rokmi. Hlavnou motiváciou mi bola túžba aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt-urbanista sa venujem najmä pretváraniu verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miesta a zapájaniu komunity do týchto procesov. Verím, že rozvojom občianskych iniciatív a učením sa, ako môžeme veci zlepšovať sami, prispievame k rozvoju občianskej spoločnosti v tejto krajine.

Od začiatku mi inšpiráciou boli všetci aktívni, ktorí veria, že sa oplatí ostať na Slovensku, ostať v regióne, z ktorého pochádzame. Dobrovoľníctvo mi za tie roky dalo nové priateľstvá, rozširovanie kontaktov, učí ma, ako vychádzať s ľuďmi. Pri udeľovaní cien Srdce na dlani v roku 2014 ma potešilo, keď prezident Andrej Kiska vyzdvihol môj príbeh ako inšpiráciu pre všetkých, ktorí pochádzajú z regiónov, kde je problém nájsť si dobrú prácu. Dobrovoľníctvo a občiansky aktivizmus ma naučili novým schopnostiam a umožnili mi spoznať ľudí, ktorí mi neskôr dali prácu v odbore, ktorý som vyštudoval a v ktorom sa angažujem aj ako dobrovoľník. Dnes už druhý rok aktívne podnikám, som doktorand na Fakulte architektúry STU v Bratislave a dobrovoľníctvu sa venujem naďalej.

Ivan

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design