Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Helena

Dobíjanie bateriek

Čo ma priviedlo k dobrovoľníctvu? Moju motiváciu treba hľadať už v detstve, keď som videla, ako moji rodičia nezištne pomáhali svojim susedom a známym. V tých dobách bolo bežné, že ľudia žili viac komunitne, poznali sa navzájom a držali spolu.

Ovplyvnilo to aj môj výber povolania v zdravotníctve. Celý život pracujem s telesne a zdravotne znevýhodnenými deťmi a teraz aj dospelými klientmi ako fyzioterapeutka. Okrem toho ma ľudia poznajú ako spoločenského človeka, ktorý sa rád stretáva s ľuďmi a aj organizuje stretnutia, prepája ľudí a podporuje rôzne aktivity. To je aj mojou motiváciou, prečo popri cvičení a rehabilitovaní so svojimi klientmi a klientkami veľmi rada vypomáham v OZ Margarétka pri organizovaní rôznych kultúrnych, športových a iných aktivít (napr. karnevaly, výlety a turistika, oslavy Mikuláša, pyžamová párty, klobúková párty...). Tieto aktivity tiež výrazne pomáhajú k zlepšovaniu zdravotného stavu našich návštevníkov a návštevníčok, ale prispievajú najmä k ich psychickej pohode.

OZ Margarétka vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným a telesným znevýhodnením a od roku 2013 prevádzkuje denný stacionár pre tieto osoby. Moja spolupráca s Margarétkou začala v roku 2003, keď zorganizovali pre svojich klientov a klientky rehabilitačný pobyt v Grécku. Popri cvičeniach na súši sme prirodzene formou hier deti zapojili aj do cvičenia v mori, ktoré si náramne užívali.

Momentálne sa v Margarétke pravidelne venujem rehabilitácii a cvičeniam s členmi a členkami individuálne i v skupinkách. Po cvičení ako odmenu absolvujú masáž, na ktorú sa vždy tešia.

Dobrovoľníctvo znamená aj rozhodnutie venovať svoj čas – to najvzácnejšie, čo máme – tam, kde to vidím zmysluplné. Do Margarétky chodím rada, vždy sa teším na stretnutia s našimi pravidelnými návštevníkmi a návštevníčkami. Sú to čisté, úprimné duše bez náznaku zákernosti a falše. Sú to dobíjači mojich bateriek do ďalších dní.

Helena

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design