Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Natália

Zapájam seniorov a seniorky do aktívneho života, motivujem starších, aby nesedeli doma, aby sa našli a spoločne sa stretávali, aby odovzdávali ostatným, čo vedia.

Môj dobrovoľnícky príbeh sa začal v roku 2010

Po ukončení profesionálnej práce v roku 2010 sme sa presťahovali s manželom naspäť z Košíc do Banskej Bystrice. Veď ako sa hovorí: „Za živa v Bystrici a po smrti v nebi.“ Návrat po viac ako 20-tich rokoch bol opäť o budovaní priestoru pre život, hľadaní nových cieľov a nových priateľov či sociálnych partnerstiev. Nebolo to jednoduché... Položila som si otázku: Čo robiť na dôchodku?

Na internete som sa dočítala o zaujímavých aktivitách seniorov a senioriek v Piešťanoch a v Bratislave, ktorí boli členmi AkSen – aktívny senior, o. z. Bola to pre mňa atraktívna výzva – dostať seniorov a seniorky do aktívneho života, aby sa našli a spoločne sa stretávali. Žiaľ, aktivity sa konali v Piešťanoch a v Bratislave.

S nadšením som sa v roku 2013 prihlásila na školenie na regionálnu zástupkyňu, s vidinou zriadiť pobočku Aksen v Banskej Bystrici a mobilizovať banskobystrických seniorov a seniorky. Za pomoci Lucie Desmarquest, predsedníčky predstavenstva, a Jarmily Stanekovej, výkonnej riaditeľky –zakladateliek združenia AkSen, o. z., som sa do toho pustila. Najťažšie bolo nájsť priestory, kde by sa ľudia mohli schádzať a uskutočňovať aktivity. Mala som šťastie na slušných ľudí, ktorým na senioroch záleží, a príležitosti som sa chopila.

Podarilo sa mi vybaviť tieto priestory:

  • Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Okružná ulica, r. 2013 a 2014

Pán riaditeľ VK MK Peter Klinec a panie knihovníčky pre AkSen poskytli vo vymedzenom čase priestory v knižnici na Okružnej ulici. Spoluorganizovali sme spoločné aktivity s knižnicou, zúčastňovali sme sa ako komunita na podujatiach Mesta Banská Bystrica, na Akadémii EU seniora, na dobrovoľníckych aktivitách, ktoré organizoval Banskobystrický okrášľovací spolok...

Členovia pribúdali, už sme sa do knižnice nezmestili. Možno to bolo aj odlišnou formou činnosti AkSen, o. z., od denných centier seniorov, ktoré zriaďuje Mesto Banská Bystrica.

Stanovila som si preto nový cieľ: nájsť nové a dostupné priestory pre rozbehnuté aktivity a veľký záujem členov a členiek. A tu mi prišlo do života niečo nové...

  • Komunitné centrum Fončorda (KCF), r. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

S veľkým entuziazmom sa konalo množstvo stretnutí nadšencov, aktívnych ľudí,  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, hľadali sa priestory pre komunity a aktivity občanov a občianok sídliska Fončorda.

KCF vzniklo už v novembri 2014, ale rekonštrukcia priestorov odložila jeho oficiálne otvorenie a spustenie pravidelných aktivít takmer o celý rok. Túto rekonštrukciu finančne podporilo Mesto Banská Bystrica, ale nebola by možná bez nespočetných dobrovoľnícky odpracovaných hodín, ktoré v centre strávili aktívni obyvatelia a obyvateľky, medzi nimi aj veľa členov a členiek AkSen BB.

V KCF sme plne rozvinuli vzdelávanie seniorov, PC kurzy, teambuilding – spoznávajme a učme sa hrou, psychologické kurzy sebaobrany, pravidelné športové aktivity, turistiku, každoročné veľké podujatie Športiáda seniorov, spoločné výlety vlakom, bylinkovú kaviarničku, spevokol a stretnutia s ostatnými komunitami a významnými ľuďmi.

Naše aktivity tvoríme podľa záujmu a prevažne sú koordinované vlastnými členmi a členkami.

Ľudia sa o AkSen BB dozvedajú navzájom aj z internetu, z médií a tlače.

Zriadili sme si vlastnú FB stránku a využívame aj webovú stránku www.aksen.sk, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť.

V roku 2013 bolo registrovaných 10 členov a členiek v Banskobystrickom kraji, v meste Banská Bystrica len jedna členka – ja sama (od r. 2012).

K 31. 10. 2017 máme 181 členov a členiek v Banskobystrickom kraji, z toho v  Banskej Bystrici je registrovaných 130 členov a členiek.

Tento hrubý sumár aktivít v AkSen RC BB je, samozrejme,  len stručnou informáciou.

Dôležité je, že sa stretávame, rastieme a vytvárame prostredie, kde sa spolu dobre cítime.

Čo pre mňa znamená pozícia koordinátorky AkSen v Banskej Bystrici?

Znamená neustále dávanie energie a času, ktoré sa mi vracajú uspokojením, že vnášam motiváciu seniorom a seniorkám robiť niečo zmysluplné pre seba a aj pre druhých. Dennodenný „boj“ s byrokraciou, plánovaním aktivít, informovaním členov a členiek, organizovaním stretnutí, vedením agendy, zabezpečovaním nevyhnutných finančných zdrojov, vyhľadávaním sponzorov – to je len časť aktivít, ktoré musím v tejto dobrovoľníckej činnosti vykonať. Napriek tomu ma toto poslanie napĺňa, pretože viem, že vďaka nášmu regionálnemu centru a mojej snahe seniori a seniorky nie sú sami a neaktívni, ale pomáhajú jeden druhému a necítia sa osamelo. Verím, že toto poslanie ma bude napĺňať aj naďalej a že nájde v našom meste väčšiu podporu a uznanie.

Natália

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design