Systémové upozornenie
Hlavné informácie
František

Život, obetovaný pre druhých, sa Ti raz vráti

V roku 1996 v lete ma môj synovec oslovil, aby sme šli na školenie Klubu Prieskumník - Pathfinder, že je to organizácia, ktorá sa venuje deťom, vytvára im program vo voľnom čase. Predtým som sa venoval mládeži a ich aktivitám. Povedal som si, skúsim to, uvidíme, čo z toho bude, lebo v tom období som už cítil, že ma to k práci s deťmi ťahá, boli živé, radostné, šibalské, vždy niečo vymýšľali, boli prístupné novým informáciám, vedomostiam, zručnostiam, a mňa to bavilo, bol som pri tom šťastný. Keďže som kresťan, videl som, že môžem týmto deťom ukázať dobrý smer do života, učiť ich správnym návykom, ktoré máme v zákone Pathfindera. Nakoniec z toho bolo nie len školenie, ale hneď na to aj skúšky, ktoré ma oprávňovali organizovať s deťmi tábory a schôdzky. Momentálne som živnostník a zároveň vedúci o.z. Klub Prieskumník - Pathfinder, oddiel Fatra Banská Bystrica. Počas 20ročnej práce, táborov, schôdzok, výprav, camporee som zažil nádherné chvíle, nespočetné množstvo zážitkov, prežíval som radosť a šťastie pri týchto aktivitách, a musím pripomenúť, že sa to odohrávalo v nádhernej prírode. Táto činnosť mi dala radosť zo života a zmysel, prečo som tu.

Neľutujem ani jednu chvíľu pri organizovaní aktivít pre deti. Dobrovoľníctvo mi dalo zmysel života. Som ako veľký brat pre všetky deti a som šťastný, keď vidím deti usmievať sa. 

František

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design