Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Veronika

Ľudia si to, ako sa pri vás cítili, zapamätajú...

Som 30-ročná pracujúca mladá žena – dobrovoľníčka. Do dobrovoľníckej činnosti som sa rozhodla zapojiť najmä preto, že som cítila, že potrebujem robiť niečo zmysluplné a prospešné pre ostatných a takýmto spôsobom získať aj praktické skúsenosti na výkon sociálnej práce, ktorú som študovala. Prvýkrát som sa do dobrovoľníctva zapojila počas štúdia na vysokej škole – bola som mentorkou pre zdravotne znevýhodnenú slečnu, cez ktorú som sa neskôr dostala ako osobná asistentka do detských letných integračných táborov pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Dobrovoľníctvu v tejto oblasti som sa venovala 7 rokov, teraz popri práci je to už zložitejšie, preto v súčasnosti vyhľadávam skôr jednorazové dobrovoľnícke aktivity. Vďaka dobrovoľníctvu som získala množstvo kamarátov, známostí a skúseností, ktoré mi pomohli uplatniť sa aj na trhu práce, zažila som dobrý pocit z vykonaných aktivít a utvrdila som sa v tom, že to, čo som urobila, robím a budem robiť, je správne.

Veronika

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design