Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Eva

Byť dobrým a láskavým človekom sa oplatí...

Volám sa Eva Mališová a žijem v Turčianskych Tepliciach. Už viacerí sa ma pýtali, prečo sa venujem dobrovoľníctvu, ale musím sa priznať, že na to nepoznám odpoveď. Možno to bolo vo mne od kolísky ako samozrejmosť. Ako dievča som rada pomáhala susedkám pri opatrovaní detí či starším ľuďom s nákupmi. Myslím si, že kedysi to bolo samozrejmosťou, že sme si navzájom pomáhali bez nároku na pochvalu alebo akúsi odmenu. Potreba pomáhať a nestarať sa len sama o seba mi zostala aj v staršom veku. Spolu s ďalšími nadšencami sme v roku 2001 založili občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej len ZMaRTT), aby sme mali možnosť získať pre svoje aktivity aj finančné prostriedky. Vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať náučný chodník v lesoparku Bôr v Turčianskych Tepliciach a v ten istý rok rozbehnúť podujatie pre deti pri príležitosti MDD „Cesta rozprávkovým lesom“, na ktorom sa okrem celej mojej rodiny zúčastnilo ďalších 140 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Na podujatí, ktoré som organizovala, moderovala a maľovala deti na tvár 9 rokov sa obvykle zúčastňovalo okolo 400 detí s rodičmi. Napriek únave z celého dňa boli pre mňa odmenou rozžiarené oči detí a radosť z dobrého výsledku. Nevenujem sa však len deťom. Keďže všetkým nám roky len pribúdajú a starám sa aj o svoju matku, blízka mi je aj práca so seniormi a seniorkami. Aby bola moja práca kvalitná, absolvovala som vzdelávací kurz „Sociálnych konzultantov 50+“ v projekte SAGE+ prostredníctvom organizácie C.A.R.D.O. Bratislava. Vďaka občianskemu združeniu ZMaRTT sa nám podarilo získať prostriedky z grantov na aktivity aj pre seniorov. Pretože obe skupiny, deti aj seniori, sú mi blízke, aj aktivity pre seniorov boli zamerané na spoluprácu detí a mladých ľudí so seniormi a seniorkami. Spokojnosť a ich nadšenie boli pre mňa aj v tomto prípade dostatočnou odmenou. S prácou Centra dobrovoľníctva Banská Bystrica som sa prvýkrát stretla v roku 2011, keď som iniciovala zapojenie sa mesta Turčianske Teplice do Dní dobrovoľníctva 2011. Vtedy sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych neziskových organizácií, školy na území mesta, dokonca aj Apoštolská cirkev, keď sme spoločne s bezdomovcami čistili mesto od odpadkov. Akcia sa stretla s dobrou odozvou, a tak sme sa do Dní dobrovoľníctva zapojili aj v roku 2016 aj napriek tomu, že patríme do Žilinského kraja.

Okrem práce s deťmi a so seniormi sa venujem aj voľnočasovým aktivitám žien. V meste som rozbehla kurzy orientálneho tanca a venujem sa aj kreatívnym kurzom, v ktorých ženy prídu nielen na iné myšlienky, ale odskúšajú si aj svoju šikovnosť.

Keďže ma to stále ťahá k mladým ľuďom, v roku 2012 sa mi podarilo obnoviť činnosť Mestského parlamentu mladých Turčianske Teplice, kde ako dobrovoľníčka koordinujem činnosť mladých ľudí vo veku od 16 do 18 rokov. Viacerí sa za tie 4 roky vystriedali, pretože po 18. roku veku odchádzajú na vysoké školy, ale potešujúce je, že sa radi vracajú a zapájajú sa do aktivít opäť ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Verím, že myšlienka dobrovoľníctva sa v nich zakorenila a budú pomáhať aj v iných sférach svojho pôsobenia po ukončení školy. Na túto činnosť som obzvlášť hrdá, pretože na návrh mojich mládežníkov som v roku 2015 získala ocenenie Verné srdce za dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou v Žilinskom kraji. Je to pre mňa to najvyššie ocenenie, ktoré som mohla dostať, hlavne preto, že mládež ho poslala bez akéhokoľvek nátlaku a bez môjho vedomia. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie a pocta od mladých. Potvrdilo sa mi, že byť dobrým a láskavým sa oplatí aj v dnešnej uponáhľanej a komerčnej dobe. Toto je vlastne aj mojím heslom a odkazom pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život iných.

Eva

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design