Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Anton a Anna

Nevieme, ako dlho budeme žiť na tomto svete, ale pretože sme žili, chceme zanechať po sebe svedectvo

Život bez pomoci jeden druhému nie je možný a ako každý, tak aj my dvaja sa už odjakživa zapájame do dobrovoľníckej činnosti. Inšpiráciu nám dal sám život. Nie každý však zanecháva po sebe viditeľné stopy. Už vyše 30 rokov sa my dvaja snažíme, aby naše kroky boli viditeľné. Snažíme sa odovzdávať deťom naše skúsenosti, organizujeme pre ne stretnutia a učíme ich vyrábať ozdobné a úžitkové predmety zo slamy, z prútia, z papiera a iných prístupných materiálov. Tieto skúsenosti sme získali z rôznych školení.

Naši predkovia nám zanechávajú svoje duševné a kultúrne hodnoty v rôznych formách, aby sme to dedičstvo obnovovali, zveľaďovali a odovzdávali ďalej našim potomkom. Jedno z posolstiev našich predkov sme prevzali vo forme zbierok piesní, historických udalostí, ľudovej kultúrnej tvorby a spomienok z ich života. Po domácnostiach sme zozbierali a naďalej zbierame staré fotografie, ktoré po úprave spracúvame a v knižnej forme zanechávame budúcim generáciám. Vydali sme knihu historických fotografií z okolia našej obce Brehy.

Na základe zozbieraných rukopisov ľudových piesní, ktoré nám zanechala zberateľka, jedna zo zanietených dobrovoľníčok z minulého obdobia, Rozália Michalcová, sme spracovali 525 ľudových piesní, tie sme pripravili na tlač a vydali ako spevník ľudových piesní.

Naším najväčším zážitkom je, že sme nenechali jej dobrovoľnícku prácu ležať „v prachu“, ale docielili sme aj pre ňu odmenu udelením ceny Srdce na dlani In memoriam, a vďaka Centru dobrovoľníctva sa knihe, ktorá nesie názov „Nad Brehami jasní mesiac zvečera vichoďí...“, dostalo cti, aby bola uvedená do života starostom obce Brehy Ing. Jurajom Tencerom.

Naďalej pracujeme na úprave a obnove zozbieraných rukopisov a chceme vydať knihu o živote a kultúre našich predkov.

Anton a Anna

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design